Sylwia Rzepa-Malik

Sylwia Rzepa-Malik
  • magister pedagogiki i promocji zdrowia - Akademia Humanistyczno -Ekonomiczna w Łodzi,
  • licencjat pielęgniarstwa- PWSZ w Tarnowie- Instytut Ochrony Zdrowia,
  • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania dla pielęgniarek,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek,
  • kurs specjalistyczny w zakresie: szczepień ochronnych,
  • kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept.
  • kurs specjalistyczny wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych