Oferta

Nasza oferta obejmuje:

  • Poradnia POZ - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Poradnia stomatologiczna,
  • Poradnia dietetyki klinicznej,
  • Poradnia USG,
  • Laboratorium analityczne.

W gabinecie zabiegowym wykonywane są  zabiegi na zlecenie lekarza oraz prywatnie przez pielęgniarki zgodnie z zakresem posiadanych kwalifikacji i kompetencji w dziedzinie pielęgniarstwa.

Wykonywane jest także na miejscu w gabinecie zabiegowym badanie EKG oraz badanie moczu - następujące parametry - ciężar własciwy, pH, leukocyty, azotyny, białka, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty.

Zgodnie z ustawą  22 lipca 2014r.o zmianie ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. poz 1136), która weszła w życie 11 września 2014r.  Zgodnie z nowy przepisem art. 15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 174 poz. 1039, z póżn. zm.) w ramach SAMODZIELNEGO (bez zlecenia lekarza) wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Porady lerkarskie

Porady lekarskie

Porady przeprowadza

lek. med. Maria Maruszak-Wojtas

w ramach kontraktu

z Narodowym Funduszem Zdrowia

oraz prywatnie.

Laboratorium

Laboratorium

Pobieranie próbek do badań analitycznych:

Pon. 8:00 - 9:00
Śr. 8:00 - 10.30
Pt. 8:00 - 10.30

Stomatologia

Stomatologia

- Stomatologia zachowawcza
- Stomatologia dziecięca
- Stomatologia estetyczna
- Endodoncja (leczenie kanałowe)
- Leczenie zębów pod mikroskopem
- Profilaktyka - wybielanie zębów
- Protetyka - RTG

Badania prawo jazdy

Badania na
prawo jazdy

Kategorii: A, B, B+E, T, C, C+E, D, D+E

Badanie usg

USG

Badania USG przeprowadzane są przez

lek. med. Klaudię Ostrowską oraz

lek. med. Wojciecha Bajer

po wcześniejszej rejestracji.