Marcin Janus

Marcin Janus
  • studia podyplomowe - dietetyka kliniczna,
  • magister fizjoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Rehabilitacji Ruchowej,
  • licencjat fizjoterapii - PPWSZ w Nowym Targu,
  • studium - dietetyka,
  • kurs specjalistyczny w zakresie Kinesiotapingu - Reha Plus w Krakowie,
  • certyfikat w zakresie diagnostyki Dopplerowskiej naczyń obwodowych - VENO,