Krystyna Radlińska

Krystyna Radlińska
  • licencjat położnictwa,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
  • kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept