Anna Maruszak

Anna Maruszak
  • licencjat  pielęgniarstwa- PWSZ w Tarnowie,
  • magister pielęgniarstwa- Uniwersytet Jagielloński Wydział Nauk o Zdrowiu,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek,
  • kurs specjalistyczny w zakresie : szczepień ochronnych,
  • kurs specjalistyczny w zakresie wykonania i interpretacji  zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych,
  • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz anestezjologii i intensywnej opieki,
  • kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept.