Maria Krzyżak

Maria Krzyżak
  • magister pielęgniarstwa- Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie na Wydziale Ochrony Zdrowia kierunek pielęgniarstwo,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek,
  • kurs specjalistyczny w zakresie: szczepień ochronnych,
  • kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept.